ПЪЛЕН НАБОР ОТ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ВАШАТА ФИРМА 

ДДС ДЕКЛАРАЦИИ

Изготвяне и подаване на ежемесечни ДДС декларации по електронен път.

ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ДДС

Изготвяне и подаване на документи за данъчен кредит.

 

ТРЗ / ПЕЙРОЛ

ТРЗ

Администриране на заплати – изготвяне  на ведомости и фишове за заплати , декларации за осигуровки и данъци .

ТЕКУЩО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Осчетоводяване на фактури и други счетоводни документи.

ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации за юридически и физически лица.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Годишно приключване за юридически лица. Задължително за всички фирми.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ И ПОЛУЧИ ОФЕРТА ЗА СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ 

ФАКТОРИ, КОИТО ОПРЕДЕЛЯТ ЦЕНАТА ЗА СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ 

1. ДДС регистрация

Когато фирмата е регистрирана по ЗДДС е необходимо всеки месец да се подават ДДС декларации към НАП. Тези декларации се изготвят, спрямо фактурите за покупки и продажби на фирмата  през предходният месец. ( Какво е ДДС регистрация и кога фирмата трябва да се регистрира по ЗДДС може да прочетете нашата статия  ДДС регистрация. )  

Когато фирмата е регистрирана по ЗДДС, дори и да  няма оборот (фактури) за осчетоводяваме също се подават декларации, които се наричат „ нулеви“.

Фирмите регистрирани по ДДС, обикновено имат по голям оборот, тъй като според закона фирмата се задължава да се регистрира по ДДС, когато годишният оборот  надхвърли 50 000 лв. Колкото е по- голям оборотът, толкова повече фактури и документи има за осчетоводяване. За това, цената за счетоводното обслужване е по – висока.

2. Брой фактури

Броят на документите както споменахме горе е определящ за оформяне на цената за счетоводно обслужване. В зависимост от броя на фактурите за покупки, продажби и други счетоводни документи за месеца се формира и цената. С тази гъвкавост, ние можем да предложим достъпни цени и за малкият бизнес, при който документите за осчетоводяване обикновено са по- малко.

3.Осигурени лица

Другото, което е определящо е броят на служителите, които се осигуряват във фирмата. С по- големият брой служители назначени на трудов договор се  увеличава и работата на счетоводството за месеца.