Допълнителни административни и счетоводни услуги

 Освен изброените дотук основни услуги, вместо Вас в счетоводната ни кантора можем:

Да представяме платежни нареждания и вносни бележки в обслужващия ви банков клон;

Да получаваме банковите Ви извлечения;

Да изготвим банкови документи, несвързани с данъчни и осигурителни задължения;

Да извършваме Онлайн банкиране;

Да подадем заявление и да получим Удостоверение за наличие или липса на задължения;

Да подадем заявление и да получим Удостоверение за Актуално състояние на фирмата;

Да публикуваме Годишния финансов отчет в Търговския регистър;

Да изготвим документи за кредитиране и финансиране от банкови институции;

Да изготвим договори, анекси и споразумителни протоколи с Ваши контрагенти;

Да изготвим и всякакви други необходими за фирменото управление справки и отчети.