Данъчни услуги

Отличното познаване на данъчното законодателство и над 30 годишният ни опит във взаимоотношения с държавните институции и в частност с данъчна администрация,  ни позволяват да планираме и оптимизираме данъчните Ви задължения по начин, максимално щадящ вашия бюджет. 

 Ние от “ Престиж Консултинг “ ще Ви предложим:

Консултации по пряко и косвено данъчно облагане – ЗДДФЛ, ЗМДТ, ЗКПО, ЗДДС, ЗАДС.

Данъчна защита при ревизии – ние оказваме съдействие при данъчни ревизии, като това включва подготвянето на писмени пояснения, коментари, обжалване на решения и друга кореспонденция със съответните държавни институции.

Защита при издадени актове за административни и данъчни нарушения – нееднозначността при тълкуването на данъчните закони,наредби и приложението им понякога води до различни административни и данъчни санкции. В такива случаи ние изготвяме становища, възражения и коментари към страните, ако е обосновано обжалваме издадените данъчни и административни актове.

Оптимизиране на данъчните задължения на фирми и минимизиране на данъчния риск и цялостно данъчно планиране.

За тези от вас, които са настоящи или бъдещи клиенти на някой от нашите планове за абонаментно счетоводно обслужване и ползват нашите счетоводни услуги, всички данъчни консултации и защита са БЕЗПЛАТНИ!