Регистрация по ДДС

 Нашата услуга по регистрация по ЗДДС

Регистрацията по ДДС е свързана с поне 3 посещения на съответната ТД на НАП за тези, които не разполагат с електронен подпис. Веднъж, за да се подаде заявлението, втори път, за да се представят документите, които длъжностното лице е изискало от Вас, и трети път, за да се снабдите с готовата вече документация по Вашата регистрация.

Ние предлагаме да Ви спестим тези неудобства, като направим всичко това вместо Вас – ще подготвим необходимата документация и ще я входираме в НАП, ще подготвим и документите, които впоследствие ще бъдат изискани, както и ще вземем вече готовата документация вместо Вас, като ще Ви спестим доста време и усилия.