Политика за поверителност и защита на личните данни.

Настоящата Декларация за поверителност и защита на личните данни на „ Престиж Консултинг“ЕООД се основава на изискванията на Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите и юридическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент ЕС 2016/679”).

Данни за администратора

Сайтът на „Счетоводна кантора Престиж Консултинг“  https://prestige-consult.biz/  се оправлява от фима “ Престиж Консултинг“ ЕООД , ЕИК : 131076141 със седалище и адрес на управление : София, ул. Враня 57-59, бл.1, вх.1, ап. 1, ет.1  и е администратор на лични данни и обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

Можете да се свържете с нас на нашият телефон или да ни посетите на място в нашият офис:

Адрес:  гр. София , кв. Банишора, ул. Враня 57-59, бл.1, вх.1, ет.1, ап.1

Телефони: 02/9318137

Работно време: От Понеделник до Петък, 08:30-17:00ч.

Какви лични данни събираме и защо?

Когато направите запитване за счетоводно обслужване , ще ви поискаме следните данни, които да въведете в сайта:

 • Данни за вашата фирма ( име на Фирма ,правна форма, сектор, регистрирана ли е по ДДС, брой осигурени лица, брой фактури, брой банкови сметки, брой касови апарати, брой търговски обекти и друга административна информация.)
 • Име и Фамилия
 • Град
 • Имейл адрес
 • Телефонен номер

Ще използваме тези данни за някои от следните цели:

 • Изготвяне на индивидуална цена за предлаганите от нас счетоводни услуги;
 • Данни за контакт  за да можем да се свържем за вас с готова оферта.
 • При установяване на работни отношения, на място в нашата счетоводна кантора, следва обработването на вашите данни както на физическите лица, (управители и служители) така и на юрическото ниво(фирма), с цел предоставяне на предлаганата от нас услуга за счетоводно обслужване.
 • При установяване на работни отношения , на място в нашият офис , при подписване на договор за счетоводно обслужване , се подписва и допълнителна декларация за последващата обработка на вашите данни.

Каква информация се съхранява в нашият сайт?

В общия случай съхраняваме информация за вас за минималния необходим срок за целите, за които я събираме и употребяваме. Ще съхраняваме данните от изпратеното запитване за счетоводно облсужване в продължение на 30 дни след направената запитване.

В сайтът https://prestige-consult.biz  не могат  да се правят профили и регистрации . С цел минимално употребяване на вашите лични данни, опцията за регистрация е премахната, тъй като съдържа и данни , които не са необходими за изготвяне на оферта. Личните ви данни се въвеждат в нашият сайт единствено във формата за запитване за оферта.

Също така събираме и съхраняваме страниците, които сте разглеждали: може да използваме тази функционалност, за да разберем , кои предлагани услуги са най- предпочитани , Местоположение, IP адрес и тип на браузъра.

Бисквитки

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментари, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

Кой от нашия екип има достъп?

Членовете на нашия екип имат достъп до информацията, която предоставяте. Администраторите на сайтът имат достъп до :

Информация от попълнената от вас оферта, а именно;

 • Данни за вашата фирма ( име на Фирма ,правна форма, сектор, регистрирана ли е по ДДС, брой осигурени лица, брой фактури, брой банкови сметки, брой касови апарати, брой търговски обекти и друга административна информация.)
 • Име и Фамилия
 • Град
 • Имейл адрес
 • Телефонен номер

Какво споделяме с другите?

След подаването на вашето запитване, офертата се изготвя от нашите счетоводители с цел калкулиране на индивидуалната цена за счетоводно обслужване. Ако решите да работите с нас , последващата обработка на данни , се осъществява след вашето информирано съгласие и подписана допълнителна декларация.

Плащания

В сайтът https://prestige-consult.biz не се извършват плащания под никаква форма. Плащанията се извършват , след установяване на договорни работни отношения , на място в нашият офис. .

Как защитаваме вашите лични данни?

Сайтът https://prestige-consult.biz има специален SSL сертификат , който гарантира поверителност на данните , които вписвате или получавате от сайта.

Вашите лични данни се използват са кратък период от време (30 дни) , а също така сме ограничили опциите за регистрация и сме изключили възможността за всякакъв вид плащания. По – този начин се стремим да минимизираме информацията за  вас, която е необходимо да дадете за целите на предоставяните от нас услуги.