Translation

Онлайн запитване за счетоводство и счетоводни услуги


Информация за дейността на фирмата:

Правен статут:


Внос: Да Не


Износ: Да Не

Ако е да, Intrastat  декларациите от нас ли ше желаете да бъдат изготвяни: Да Не


Регистрация по ЗДДС:   Да Не

Регистрация по ЗА:     Да Не

Клонове в чужбина:     Да Не

Чуждестранно участие: Да Не

Дъщерни дружества: Да Не         


От какви административни услуги имате нужда?

Интернет банкиране Събиране на документи от вашия офис Събиране на документи от банки Други

От какви счетоводни справки и отчети освен нормативно изискваните имате нужда?

Ориентировъчен брой документи на месец или счетоводни записи (приходни + разходни + банкови транзакции)         

Ориентировъчен брой на дълготрайните активи:            

Брой доставчици:       В това число чуждестранни:

Брой клиенти:          В това число чуждестранни:

Брой левови сметки:    Брой валутни сметки:      

Брой касови апарати:   Брой осигурявани лица:    

Брой обекти: (офиси, магазини и други)                  


Предпочитан начин на контакт: Телефон E-mail

Моля проверете Вашите данни за грешки.

Други Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате или ползвайте пространството долу за коментари и още въпроси:

Въведете кода показан на картинката:   


Изработка: 3D Уеб Дизайн